THÔNG BÁO CHO PHÉP HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CÂP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT COROLA GÂY RA TRONG TRƯỜNG HỌC

Tài liệu đính kèm: Tải về

          UBND TỈNH SƠN LA                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 201/SGDĐT-VP

 

                              Kính gửi:

                        - Các đơn vị trực thuộc Sở;

                        - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 4852-CV/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về việc cho phép học sinh nghỉ học; Công văn số 197/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 về việc cho phép học sinh nghỉ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

          1. Thông báo học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (dân lập, tư thục, công lập); giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

          2. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện/ thành phố tổ chức phun thuốc khử trùng tại các trường học trước thời gian học sinh trở lại trường; Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, theo dõi sức khỏe của cán bộ, nhân viên, giáo viên, phối hợp với gia đình học sinh nắm bắt kịp thời khi có biểu hiện nhiễm bệnh để phối hợp với ngành y tế đưa đi khám bệnh, điều trị và kiểm soát, đồng thời không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đông người.

3. Yêu cầu các đơn vị:

3.1. Phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị – Xã hội, cha mẹ học sinh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch tại gia đình và địa phương; quản lý, chăm sóc tốt học sinh trong thời gian nghỉ học; thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống dịch, phòng, chống tai nạn thương tích; hướng dẫn học sinh ôn tập tại gia đình.

3.2. Xây dựng kế hoạch học bù vào thời gian thích hợp để đảm bảo chương trình giáo dục:

- Đối với GDMN: Xây dựng kế hoạch học bù về thực hiện chương trình giáo dục đối với 05 lĩnh vực phát triển như sau:

+ Đối với Hoạt động chung và hoạt động góc (của trẻ mẫu giáo); Hoạt động có chủ đích và hoạt động với đồ vật (của trẻ nhà trẻ) sẽ thực hiện vào các buổi chiều trong tuần ngay sau khi có văn bản chỉ đạo học trở lại.

+ Đối với các hoạt động khác như: Hoạt động ngoài trời, hoạt động tham quan trải nghiệm, hoạt động ôn bài cũ và luyện tập… các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tiễn của đơn vị để tổ chức sao cho đảm bảo nguyên tắc “Chơi và học” phù hợp với độ tuổi và tâm lý của trẻ.

- Đối với GDPT: Ưu tiên bố trí lịch học bù cho khối 9 và khối 12 để đảm bảo hoàn thành việc xét tốt nghiệp THCS và hoàn thiện hồ sơ cho học sinh thi THPTQG đúng tiến độ. Riêng đối với hoạt động ôn luyện học sinh giỏi các đơn vị tự quyết định phương án ôn tập, đảm bảo an toàn cho người học. Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp THCS cấp huyện: Các huyện chưa tổ chức thi cấp huyện chủ động bố trí lịch phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo chậm nhất ngày 25/02/2020 gửi đăng ký số lượng học sinh dự thi các môn về Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Trong thời gian học sinh nghỉ học, cử lãnh đạo đơn vị, giáo viên trực để kịp thời triển khai, theo dõi tình hình dịch bệnh để kịp thời báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo. Những trường hợp bất thường của đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng sở) điện thoại 0915001977, 0912737826 email: trongtv.sgddt@sonla.gov.vn hoặc tranvantrongsonla@gmail.com. Hết thời gian nghỉ các đơn vị cho học sinh đi học bình thường, nếu tiếp tục nghỉ sẽ có thông báo sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, VP, Hiền 60b.

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Cầm Văn An

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 12
Tháng 01 : 271
Năm 2021 : 271