KẾ HOẠCH THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019-LẦN 1

LỊCH THI: 08/4/2019 đến 13/4/2019- BUỔI CHIỀU

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 1

 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, làm quen với quy chế thi, áp lực thi; làm quen với các dạng đề, kỹ năng làm bài thi.

- Thông qua kỳ thi thử, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học, có dịp đánh giá chính xác trình độ kiến thức của bản thân; điều chỉnh phương pháp học tập để hướng tới đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

- Thông qua kết quả thi thử, giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học sao cho học sinh tiếp thu được tốt nhất; cung cấp thêm cho phụ huynh và học sinh trong việc lựa chọn nguyện vọng để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH.

2. Yêu cầu

- Kỳ thi thử THPT quốc gia diễn ra phải an toàn, nghiêm túc; giáo viên coi thi và học sinh dự thi thực hiện theo đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT.

- Đề thi phải tuyệt đối bí mật, nội dung bám sát vào đề minh họa của Bộ GD&ĐT, dựa vào phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, thời gian và hình thức thi của từng bài thi.

II- THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI

1. Đối tượng dự thi

- Tất cả học sinh đang học lớp 12 trường THPT Vân Hồ.

2. Hội đồng thi

2.1. Lãnh đạo hội đồng:

STT

Họ tên

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thanh Chiến

Chủ tịch hội đồng

2

Trần Trung Chính

Phó chủ tịch hội đồng

3

Nguyễn Văn Hùng

Phó chủ tịch hội đồng

2.2.Tổ thư ký:

STT

Họ tên

Nhiệm vụ

1

Khuất Thị Minh Huệ

Lập DS phòng thi, tổng hợp điểm thi, phân công coi thi từng buổi

2

Vũ Ngọc Minh

In sao đề thi, tổng hợp điểm thi

3

Nguyễn Thị Thúy

In sao đề thi, tổng hợp điểm thi

4

Nguyễn Mạnh Cường

In sao đề thi, tổng hợp điểm thi

2.3. Thành viên:

STT

Họ tên

Nhiệm vụ

 1.  

Mai Việt Hùng

Coi thi

 1.  

Nguyễn Thanh Huyền

Coi thi

 1.  

Nguyễn Lam Hạnh

Coi thi

 1.  

Phạm Hồng Quân

Coi thi

 1.  

Nguyễn Khắc Hoàn

Coi thi

 1.  

Đào Anh Tuấn

Coi thi

 1.  

Bùi Hùng Cường

Coi thi

 1.  

Nguyễn Văn Thành

Coi thi

 1.  

Tường Thị Hương Lan

Coi thi

 1.  

Nguyễn Thu Hương

Coi thi

 1.  

Phạm Thế Anh

Coi thi

 1.  

Đỗ Thị Vinh

Coi thi

 1.  

Cao Thị Nguyệt

Coi thi

 1.  

Triệu Thị Hà

Coi thi

 1.  

Nguyễn Thị Minh Hiến

Coi thi

 1.  

Thiều Thị Hoa

Coi thi

 1.  

Đoàn Thúy Nga

Coi thi

 1.  

Hà Thị Biên

Coi thi

 1.  

Nguyễn Thị Lan Phương

Coi thi

 1.  

Nguyễn Sỹ Trung

Coi thi

 1.  

Lê Minh Phước

Coi thi

 1.  

Trần Văn Nghĩa

Coi thi

 1.  

Hà Thu Hiêm

Coi thi

 1.  

Hà Thị Phương

Coi thi

 1.  

Cầm Ngọc Anh

Coi thi

 1.  

Đoàn Quang Huy

Coi thi

 1.  

Lương Viết Trà

Coi thi

 1.  

Lò Thị Chúc

Coi thi

 1.  

Vì Văn Điệp

Bảo vệ, trực trống

III- MÔN THI

- Nhà trường tổ chức thi cho 5 bài thi:

- Các bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh,

- Các bài thi tổ hợp: KHXH (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD), KHTN (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học).

- Quy định về đề thi và thời gian làm bài:

Bài thi

Số câu

Thời gian

Hình thức thi

Toán

50

90’

Trắc nghiệm

Tiếng Anh

50

60’

Trắc nghiệm

Ngữ văn

 

120’

Tự luận

Tổ hợp KHXH

40 x 3 = 120

50’ x 3 = 150’

Trắc nghiệm

Tổ hợp KHTN

40 x 3 = 120

50’ x 3 = 150’

Trắc nghiệm

Đề thi gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản nhằm xét tốt nghiệp và các câu hỏi phân hóa nhằm mục đích tuyển sinh cao đẳng, đại học.

*Thời gian thi: Các buổi chiều trong tuần học 32 (08/4/2019 đến 13/4/2019)

Ngày

Môn thi

Tập trung

Phát đề

Tính giờ làm bài

Thu bài

Chiều thứ 2

Ngữ Văn

14h00

14h05

14h10

16h10

Chiều thứ 3

Toán

14h00

14h05

14h10

15h40

Tiếng anh

 

15h55

16h00

17h00

Chiều thứ 4

Tổ hợp KHXH

14h00

14h05

14h10

16h40

Chiều thứ 5

(Nếu có trên 20 HS đăng ký)

Tổ hợp KHTN

14h00

14h05

14h10

16h40

IV- CÔNG TÁC ĐỀ THI

- Nội dung chủ yếu thi nằm trong chương trình THPT lớp 12 hiện hành mà học sinh đã học đến hết tuần 31.

- Đề thi đánh giá thí sinh ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản và yêu cầu nâng cao. Đề thi được soạn thảo bằng máy tính, in trên giấy khổ A4, cỡ chữ từ 12 đến 14 (tùy theo độ dài của đề).

- Các môn ra đề thi trắc nghiệm phải trộn thành 8 mã đề

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học và tính sư phạm. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không có sai sót. Đề thi phải ghi rõ có mấy trang và có chữ “HẾT” tại điểm kết thúc đề.

- Mỗi đề thi có hướng dẫn chấm, đáp án kèm theo, riêng đề thi trắc nghiệm có đáp án riêng cho từng mã đề. Điểm của bài thi tự luận và trắc nghiệm đều được quy về thang điểm 10; tổng điểm lấy đến 2 chữ số thập phân, không làm tròn số.

- Nộp đề thi gồm: Bản in có chữ ký của các thành viên ra đề, kiểm duyệt đề; bản mềm gửi hòm thư: ducminh812000@gmail.com trước ngày 05/4/2019

- In sao đề thi: Tổ thư ký

- Phân công ra đề thi, kiểm duyệt đề:

Môn thi

Người ra đề

Người kiểm duyệt

Ngữ văn

Nguyễn Thị Minh Hiến

Thiều Thị Hoa

Toán

Nguyễn Thị Thúy

Mai Việt Hùng

Tiếng anh

Hà Thu Hiêm

Trần Văn Nghĩa

Tổ hợp KHXH

Hà Thị Biên (Lịch sử)

Nguyễn Thị Lan Phương (Địa lí)

Lê Minh Phước (GDCD)

 

Tổ hợp KHTN

(Nếu có)

Nguyễn Khắc Hoàn (Vật lý)

Nguyễn Văn Thành (Hóa học)

Nguyễn Thu Hương (Sinh học)

Phạm Hồng Quân

Bùi Hùng Cường

Tường Thị Hương Lan

V- TỔ CHỨC COI THI

- Đăng ký thi: GVCN cho HS đăng ký theo mẫu M1, nộp đồng chí Huệ trước ngày 01/4/2019

- Lập danh sách dự thi, số báo danh: Tổ thư ký theo mẫu M2

- Coi thi: Toàn bộ giáo viên (theo tiểu mục 2.3).

- Chấm thi:

Môn thi

Người ra đề

Ngữ văn

Triệu Thị Hà, Đoàn Thị Thúy Nga

Toán

Mai Việt Hùng, Nguyễn Lam Hạnh

Tiếng anh

Cầm Ngọc Anh, Hà Thị Phương

Tổ hợp KHXH

Nguyễn Sỹ Trung, Lê Minh Phước, Hà Thị Biên

Tổ hợp KHTN

(Nếu có)

Đào Anh Tuấn, Bùi Hùng Cường, Tường Thị Hương Lan

- Tổng hợp điểm, lên danh sách kết quả: Tổ thư ký theo mẫu M3

*Lệ phí thi: 30.000 đồng/HS (gồm tiền phô tô đề thi, giấy thi)

         Trên đây là kế hoạch tổ chức thi thử lần 1, năm 2019 của trường THPT Vân Hồ. Yêu cầu các đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp 12 triển khai tới toàn thể học sinh và phụ huynh trong lớp; TTCM triển khai tới các thành viên trong tổ,  đôn đốc, giám sát các đồng chí được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Chiến

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

(đã ký)

 

Trần Trung Chính

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 31
Tháng 02 : 353
Năm 2020 : 854