KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

Về việc kiểm tra nội bộ nhà trường lần 1 năm học 2018- 2019. Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG THPT VÂN HỒ

                  BAN KIỂM TRA NỘI BỘ                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

                                             Vân Hồ, ngày 26 tháng 11 năm 2018

                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra nội bộ nhà trường lần 1 năm học 2018- 2019

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÂN HỒ

 

      Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường và Kế hoạch của Ban kiểm tra nội bộ nhà trường;

 Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban kiểm tra;

 Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn; Hiệu trưởng trường THPT Vân Hồ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành lập Ban kiểm tra lần 1 năm học 2018- 2019 gồm có các thành viên sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thanh Chiến

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Trần Trung Chính

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

Nguyễn Văn Hùng

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

Khuất Thị Minh Huệ

Thư ký hội đồng

Thành viên

5

Bùi Hùng Cường

Tổ trưởng tổ KHTN

Thành viên

6

Nguyễn Thị Lan Phương

Tổ trưởng tổ KHXH

Thành viên

7

Mai Việt Hùng

Phó tổ trưởng KHTN

Thành viên

8

Nguyễn Thị Minh Hiến

Phó tổ trưởng KHXH

Thành viên

9

Nguyễn Khắc Hoàn

Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Thành viên

 

Điều 2. Tiến hành kiểm tra

  1. Hồ sơ tổ chuyên môn 3 tổ năm học 2018-2019 theo quy chế chuyên môn nhà trường năm học 2018- 2019.
  2. Kiểm tra toàn diện hồ sơ giáo viên toàn trường
  3. *Thời gian kiểm tra: Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018. Các bộ phận, cá nhân liên quan nộp hồ sơ kiểm tra trước 11h30’ ngày 08/12/2018 cho bộ phận cá nhân theo phân công kèm theo. Các bộ phận, cá nhân báo cáo kết quả kiểm tra 11h00’ ngày 15/12/2018.

 

Điều 3:  Các CB, GV có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                      

- Niêm yết bảng tin nhà trường;

-  BGH, 

-  cácTTCM;                                                           -  Lưu.  

 

   TRƯỞNG BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Chiến

PHÂN CÔNG KIỂM TRA

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-KTNB ngày 26/11/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Vân Hồ)

1. Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn

STT

Thành viên kiểm tra

Rà soát sau kiểm tra hồ sơ các giáo viên

Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn

1

Nguyễn Thanh Chiến

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Hùng Cường

Mai Việt Hùng

Khuất Thị Minh Huệ

Thuộc biên chế tổ KHXH

KHXH

2

Trần Trung Chính

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Minh Hiến

Nguyễn Khắc Hoàn

Thuộc biên chế tổ KHTN

KHTN

 

2. Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Tổ trưởng các tổ chuyên môn đôn đốc giáo viên tổ mình nộp hồ sơ chuyên môn chuyển cho tổ khác kiểm tra, nhận hồ sơ chuyên môn của tổ khác; phân công mỗi nhóm gồm 2 giáo viên trong tổ kiểm tra 2 giáo viên của tổ khác (Có danh sách kèm theo và ghi trong nội dung biên bản).

- Tổng hợp kết quả kiểm tra bằng biên bản, báo cáo trưởng ban.

 

TRÍCH QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

4. Hồ sơ của tổ chuyên môn gồm

4.1. Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn;

4.2. Hồ sơ lưu các tài liệu lưu hành nội bộ: văn bản báo cáo của tổ trưởng và các tổ viên, biên bản sinh hoạt tổ; đăng ký thi đua, xếp loại thi đua, đánh giá hồ sơ chuyên môn và giờ dạy trong các đợt thao giảng...;

4.3. Hồ sơ kiểm tra đánh giá học sinh (đề kiểm tra, ma trận đề, hướng dẫn chấm và thống kê điểm các bài kiểm tra 1 tiết trở lên và kiểm tra học kì);

4.4. Kế hoạch bài học (Giáo án): đối với những chủ đề dạy học được tổ/nhóm chuyên môn xây dựng mỗi học kỳ tối thiểu 02 chủ đề trên môn học (có thể là các chủ đề dạy học tự chọn, ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém); đối với những bài học tổ chức theo hình thức dạy học mới, có áp dụng phương pháp dạy học mới do tổ/nhóm chuyên môn xây dựng và tổ chức dạy, rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học (tối thiểu 01 tiết/khối lớp/học kỳ)

 

2. Quy định về hồ sơ giáo viên.

2.1. Kế hoạch giảng dạy (mẫu theo Công văn 1318).    

2.2. Kế hoạch bài học (giáo án).

2.3. Sổ điểm cá nhân (để sử dụng lên lớp hàng ngày; có thể in, đóng tập từ Smas);

2.4. Các sản phẩm học tập của học sinh liên quan đến việc áp dụng đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh như: bài thuyết trình, videoclip do học sinh làm, báo cáo thu hoạch sau khi thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao….

2.5. Sổ chủ nhiệm. (đối với GVCN)

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 12
Tháng 01 : 271
Năm 2021 : 271